girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES


Templum Helagabali (86) Świątynia Apollina wzniesiona ok. 220 r. n.e. przez młodego cesarza Elagabalusa (Heliogabala) na zboczu Palatynu o wymiarach 70 x 40 m. była dedykowana samemu sobie jako Słońcu-Apollinowi. Obecnie znajduje się tam kościół San Sebastiano al Palatino.

  T. Elagabali     Templum Helagabali

san seb al` pal

s. sebast. al`palatino
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk