girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Iovis Heliopolitani (2) Świątynia Jowisza Heliopolitańskiego zbudowana za Antoninów w gaju Furriny na wzgórzu Ianiculus, dedykowana była triadzie wschodnich bóstw: Słońcu (Jowiszowi), bogini Księżyca i bogini losu Fortunie. Miejsce to szczególnie czcili mieszkańcy pochodzenia syryjskiego. Obecnie są to zielone tereny Villa Sciara.
       
t. iovis heliopolit.    t. iovis heliop.

villa sciara-dom

villa sciara

villa sciara2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk