girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Iovis Optimi Maximi (94) Zgodnie z tradycją Świątynię Jowisza Najlepszego, Największego budowali trzej ostatni królowie, ale dedykacja została dokonana w 509 r. p.n.e. przez Tarkwiniusza Pysznego. Budynek o wymiarach 55 x 65 m. wznosił się na podium pięciometrowej wysokości. Świątynie była podzielona na trzy hale dla poszczególnych bóstw: Jowisza, Junony i Minerwy. Bogata dekoracja wykazywała charakter sztuki etruskiej. Obecnie jest tam Tempio di Giove Ottimo Massimo, część Muzeum Kapitolińskiego.
       
Templ. Iovis O.M.

Templum Iovis Optimi Maximi

Templum IovisOM-k

Templ. IOM
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk