girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Iovis Statoris Świątynia Jowisza Niezachwianego postawiona została w 294 r. p.n.e. u stóp Palatynu niedaleko starożytnej bramy Porta Mugonia. Obecnie są tam tylko ruiny.
       
 t.    templ.

templ.iovis,st.-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk