girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Iovis Tonantis Świątynia Jowisza Grzmiącego zbudowana przez cesarza Augusta w 22 r. p.n.e. przy wejściu na Kapitol na pamiątkę ocalenia Oktawiana Augusta w Hiszpanii w 26 r. p.n.e w czasie wojen z Kantabrami, gdy piorun zabił sługę idącego tuż przed nim.  Stała więc świątynia i Jowisz jakby "Odźwieny" przed wzgórzem kapitolińskim. Już w I w. n.e. ze świątyni po pożarze nie pozostał ślad, a jedyne świadectwo o niej jest u historyka Swetoniusza oraz moneta upamiętniająca otwarcie świątyni.
       
iovis    iovis
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk