girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Iunonis Monetae Świątynia Junony Napominającej postawiona została w 344 r. p.n.e. na północnym wierzchołku Kapitolu niedaleko Państwowej Mennicy, co miało niewątpliwy wpływ na nazwę pieniądza: monety. Obecnie znajduje się tam kościół Santa Maria Aracoeli.
       
Templ. Iun. Mon.

Templum Iunonis Monetae2

T. Iunonis M.-k

T. Iunonis M2-k

zob.
Santa Maria in Aracoeli, B. (Scala dell' Arce Capitolina 12)
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk