girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Martis Ultoris Świątynia Marsa Mściciela, wzniesiona przez Augusta na pamiątkę zwycięstwa Augusta nad zabójcami Cezara, Brutusem i Kasjuszem pod Filippi, stała na Forum Augusti.

Templum Martis Ultoris    FORUM AUGUSTI2

t.martis ult-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk