girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Martis in Circo (47) Świątynia Marsa w Cyrku została wybudowana przez konsula z roku 138 p.n.e., D. Juniusza Brutusa, w pobliżu Circus Flaminius. Obecnie to teren Piazza de` Ricci

Templum Martis in Circo2    Templum Martis in Circo

Piazza de Ricci
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk