girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Matidiae (27) Świątynia została zbudowana przez Hadriana w 107 r. n.e. na Polu Marsowym i dedykowana swojej teściowej Matidii. Obecnie mieści się tam kościół santa Maria in Aquiro.

Templum Matidiae2    Templum Matidiae

Templum Matidiae3

S. Maria in Aquiro

Santa Maria Aquiro
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk