girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Minervae Chalcidicae (37) Okrągła Świątynia Minerwy Chalcydycyjskiej wybudowana została przez Pompejusza na Polu Marsowym w okolicy późniejszego Porticus Divorum. Restauracji dokonywał Domicjan. Obecnie na jej miejscu wybudowano kościół Santa Maria sopra Minerva.

Templum Minervae Chalcidicae      templum min. chalc.
    
Templum Minervae Chalcidicae2

Templum Minervae Chalcidicae3

Templum Minervae Chalcidicae4      Templum Minervae Chalcidicae5     Templum Minervae Chalcidicae6

zob.
Santa Maria sopra Minerva, B. (Piazza della Minerva 42)
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk