girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Minervae Medicae  Świątynia Minerwy Leczącej. Niedaleko Porta Praenestina (dzisiejsza Porta Maggiore) wybudowano wspaniałe Nimfeum, w której czczona była Minerwa, dlatego to Nimfeum nazywano też Templum Minervae Medicae, Świątynią Minerwy Leczącej, ponieważ w tym miejscu - tak wierzono - dawała zdrowie. Obecnie ruiny tej świątyni również imponują wielkością, niedaleko których wybudowano kościół św. Bibiany.

t.min.med-model    t.min.med.-atena

nympheum alexandri-rys

t.min.med.-ruiny

t.min.med.-bibiana
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk