girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Nympharum ? Budynek - świątynia z czasów republikańskich na terenie Porticus Minucia Frumentaria był prawdopodobnie pomieszczeniem służącym rozdziałowi żywności jak i przechowywaniem dokumentacji z tym związanej. Obecnie to teren Domu Opieki Casa per ferie Santa Lucia Filippini.
       
Porticus Minucia Frumentaria

casa per ferie

casa per ferie2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk