girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Opis Świątynia zbudowana na Kapitolu w 186 r. p.n.e., poświęcona była bogini Ops, którą utożsamiano z Rheą, Kybele. Była opiekunką plonów.
       
templum opis

campidoglio-plan
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk