girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Pacis Świątynia Pokoju to okręg o charakterze sakralno-użytkowym, poświęcony przez Wespazjana bogini Pokoju. Świątynia ta miała charakter intelektualny, znajdowała się tam bowiem biblioteka i muzeum ze zgromadzonymi zabytkami żydowskimi zdobytymi po Wojnie Żydowskiej, jak i dzieła sztuki przejęte z licznych willi Nerona. Tę część zajmuje obecnie kościół Santi Cosma e Damiano.
       
   Templum Pacis5

Templum Pacis   Templum Pacis2

Templum Pacis3

ss. cosma e damiano

Cosma
Basilica S. Cosma e Damiano

Cosma e Damiano2

Cosma e Damiano4     Cosma e Damiano3

zob.
Santi Cosma e Damiano, B. (Via dei Fori Imperiali 1)
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk