girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Portuni (57) Świątynia Portuna, zwana też Templum Fortunae Virilis (Świątynia Mężnego Losu), zbudowana na Forum Boarium w IV-III w. p.n.e., była dedykowana Portunusowi, bogowi portów.
 
Templum Portuni    Templum Portuni2

T. Portuni-pir.

orum boarium-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk