girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Serapidis (40) Monumentalna świątynia poświęcona Serapisowi, bóstwu opiekuńczemu Karakalli, wzniesiona na zachodnim stoku Kwirynału. Kolumny w niej wzniesione o dwumetrowej średnicy miały 21,17 m. wysokości. Obecnie to schody i plac przed Pałacem Kwirynalskim.

Templum Serapidis     Templum Serapidis2

kwirynał-k

kwirynal2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk