girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Dei Solis Invicti (Templum Solis) Świątynia - sanktuarium Boga Słońca Niezwyciężonego, wzniesiona przy Via Lata na Polu Marsowym przez Aureliana w 274 r. n.e., uroczyście dedykowana 25 grudnia, czyli w dniu Narodzin Słońca, miała wraz z przyległymi dwoma dziedzińcami 250 m. długości. Stosunkowo nieduża była okrągła świątynia-cella w środku większego dziedzińca, na którym pod gołym niebem odbywały się uroczystości. Obecnie to tereny w okolicach Piazza s. Silvestro.

Templum Solis     Templum Solis5

   Templum Solis
    
templum solis2

Piazza s. Silvestro
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk