girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Veneris Erycinae (98) Budowla przy Porta Salaria, nazywana Świątynią Wenus Erycynejskiej, czczonej na Sycylii, była prawdopodobnie starożytnym grobowcem. Obecnie to tereny Villa Ada.

     templum veneris ericinae

villa ada2

villa ada1
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk