girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Veneris Genetricis Świątynia Wenus Rodzicielki została zbudowana przez Cezara na jego Forum Iulium. Odbudowywał świątynię Domicjan i Trajan. W portyku wokół świątyni wystawiona była kolekcja malarstwa greckiego.

Templum Veneris Genitricis

forum iulium2

T. Veneris Gen.-k

t.ven.gen-ozd.
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk