girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Veneris et Romae (92) Świątynia Wenus i Romy wznoszona między Palatynem a Górą Oppius przez Hadriana, a ukończona w 135 r. za Antonina Piusa, miała rozmiary 145 x 100 m. i była faktycznie podwójną świątynią zwróconą do siebie "plecami". Wokół świątyni biegł portyk ze 150 kolumnami. W 307 r. przeprowadzono przebudowę świątyni. Obecnie na terenie części Templum Veneris stoi Basilica s. Francesca Romana.

 Templum Veneris et Romae   Templum Veneris et Romae2

Templum Veneris et Romae3

s. Francesca1-k

S. Francesca2

t. romae
Część: Templum Romae

t. romae-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk