girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Theatrum Balbi (43) Wystawiony w 13 r. p.n.e. na Polu Marsowym przez L. Korneliusza Balbusa teatr jego imienia mógł pomieścić 8 tysięcy widzów. Do teatru przylegał portyk, którego resztki, jako Crypta Balbi, znajdują się obecnie w podziemiach dwóch pałaców rzymskich: Mattei i Caetani oraz w okolicach Via Paganica.

tHEATRUM bALBI    Theatrum Balbi2

Theatrum Balbi2

theatrum balbi-k

Fontana delle Tartarughe
Fontana delle Tartarughe przy Via Paganica
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk