girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Theatrum Marcelli (54) Teatr Marcellusa, na granicy Pola Marsowego i Forum Holitorium, zaczął budować Cezar, a ukończył w 11 r. p.n.e. August i zadedykował nie żyjącemu już wówczas siostrzeńcowi Marcellusowi. Teatr mieścił 15 tysięcy widzów.

tHEATRUM bALBI    Theatrum Marcelli4

    Theatrum Marcelli7    Theatrum Marcelli5

Theatrum Marc.2-p

theatrum marc-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk