girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Agrippae (35) Termy Agryppy, wybudowane na Polu Marsowym w 25 r. p.n.e., były pierwszymi publicznymi łaźniami rzymskimi. Restaurował je Hadrian i Maksencjusz. Obecnie jest to kompleks budynków, w którym mieści się słynny sklep "Ghezzi", gdzie zaopatrują się najwyżsi dostojnicy kościelni w niezbędny sprzęt i ubiór, oraz resztki antyczych term wkomponowanych we współczesne budynki.
    
Thermae Agrippae

ghezzi

thermae ag.-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk