girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Antoninianae (Caracallae) (112) Termy wybudowane przez Karakallę przy Via Nova w latach 212-216 były kompleksem budowli i dziedzińców na przestrzeni 337 x 328 m. z centralnym blokiem o powierzchni 25 000 m2. Oprócz basenów znajdowały się na terenie term portyki, boiska, sale ćwiczeń i biblioteki. Były restaurowane przez Aureliana, Dioklecjana i Teodoryka.
    
Thermae Antoninianae (Caracallae)   Thermae Antoninianae (Caracallae)2

Thermae Antoninianae (Caracallae)3   Thermae Antoninianae (Caracallae)6

Thermae Antoninianae (Caracallae)5

Thermae Antoninianae (Caracallae)5

Thermae car2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk