girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Constantini (41) Ostatnie wielkie łaźnie zbudowane na terenie Rzymu przez Konstantyna ok. 315 r. n.e. na zboczach Kwirynału.
Obecnie w okolicach starożytnych term Konstantyna znajduje się Pałac Prezydencki, Kwirynał, oraz przylegające do niego Ogrody.

    
Thermae Constantini    Thermae Constantini

kwirynal2

kwirynal3

Quirinale e Giardini
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk