girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Diocletianae (99) Termy Dioklecjana wybudowane w latach 298-306 na obszarze 380 x 370 m., otoczone portykami, posiadały basen wewnętrzny o wymiarach 250 x 180 m. Wodę pobierały z Aqua Marcia. Pełniły też podobną funkcję jak Termy Antoniniańskie (Karakalli), czyli kulturalno-sportową, gdyż na terenie Term znajdowały się sale ćwiczeń fizycznych i biblioteki.
Obecnie na tych terenach znajduje się Piazza della Repubblica oraz kościół Santa Maria degli Angeli.


Thermae Diocletianae3    thermaw diocl.-k

Thermae Diocletianae

Thermae Diocletianae

Piazza della Rebubblica

thermae diocl.+fontana-k

Santa Maria degli Angeli2

s. Maria degli angeli-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk