girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Neronianae Alexandrinae (30) Termy Neroniańskie Aleksandryńskie wybudowane na Polu Marsowym w 64 r. n.e. były przebudowane przez Aleksandra Sewera w 227 r. n.e. Początkowo zaopatrywane były w wodę Aqua Virgo, potem od 227 r. w wodę Aqua Alexandrina. Obecnie na ich terenie, między Panteonem a Piazza Navona, znajduje się Palazzo Madama, siedziba Senatu.

   Thermae Neronianae Alexandrinae

Palazzo_madama

madama

madama-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk