girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Septimii Severi (76) Budowa tych cesarskich term na zboczach Palatynu, zapoczątkowana przez Domicjana, została ukończona przez Septymiusza Sewera.

  Thermae Septimii Severi

Thermae sept.sevk
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk