girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Titi (106) Termy Tytusa podobne w kształcie do Term Nerona zostały wybudowane w 80 r. n.e. na zboczach Mons Oppius w pobliżu Colosseum. Przylegały do znacznie większych Term Trajan. Obecnie ruiny znajdują się w Parco Traiano.

Thermae Titi   Thermae Titi4   Thermae Titi2

thermae titi-rys

thermae titi-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk