girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Traiani (105) Termy Trajana na Mons Oppius zostały wybudowane w 110 r. n.e. na miejscu części Złotego Domu, pałacu Nerona. Obejmowały one obszar ogrodzony portykami o powierzchni 330 x 315 m. Wybudowane przez cesarskiego architekta Apollodora z Damaszku stały się kształtem i funkcją modelem dla Term Antoniniańskich (Karakalli) i Term Dioklecjana. Obecnie jej resztki znajdują się w Parco Traiano.

Thermae Traiani4   Thermae Traiani3

thermae Traiani-2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk