girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Termy wybudowane u wschodnich podnóży Mons Caelius z początkiem III w. p.n.e., zajmowały przestrzeń 50 x 30 m. Obecnie to teren Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i przyległości.
    
Thermae

Universitas Lat-k

thermae -lateran-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk