girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Transtiberim Dzielnica ta Tybrem za czasów Republiki mająca charakter rolniczy. Rozbudowywać się zaczęła w końcu I w. p.n.e. Za czasów Cesarstwa była już mocno zaludniona, zwłaszcza przez rzemieślników, pracowników rzecznych, dokerów i murarzy. Słynna dziś jest tam świątynia Santa Maria Trastevere i urokliwe uliczki.

   Transtiberim

Transtiberim2

s. Maria trastevere

transtiberim-k

trnstiberim2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk