girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Trigarium Ogrodzony obszar przy Tybrze niedaleko Stabula (stajnie), gdzie przechowywano wozy i rydwany do wyścigów konnych (trigae). Obecnie to teren mniej więcej Oratorio s. Lucia del Gonfalone słynnego z koncertów.

Trigarium

Trigarium2

oratorio del Gonfalone
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk