girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Ustrinum Spalarnia zwłok: Hadriana (Ustrinum Hadriani - 16), Domu Augusta (Ustrinum Domus Augustae - 17), Boskiego Marka Aureliusza (Ustrinum Divi Marci Aurelii - 21) i Boskiego Antonina Piusa (Ustrinum Divi Antonini Pii - 22), w których palono zwłoki cesarskie i jego rodziny.

Ustrinum Hadriani    Ustrinum Augusti

ustrinum Pii    USTRINUM AURELII
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk