girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Vallis Camenarum Dolina Kamen znajdowała się między Mons Caelius i Mons Aventinus. Znajdował się tam gaj, strumyczek i kapliczka poświęcona boginiom strumienia, Kamenom, które poetom dawały natchnienie poetyckie. Obecnie to Via di Valle delle Camene.

Vallis Camenarum

Vallis Camenarum2     Vallis Camenarum4

valle camene
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk