girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Appia Rozpoczęcie budowy Drogi Apijskiej w 312 r. p.n.e. przez Appiusza Klaudiusza została ukończona w 258 r. p.n.e. Prowadziła z Rzymu przez Kapuę, Beneventum, Tarent do Brindisium. Poza murami Rzymu znajdują się słynne Katakumby Kaliksta, podziemne grobowce, ale i miejsce spotkań pierwotnych chrześcijan, ukrywających się tam przed prześladowaniami (I-IV w. n.e.)

Viae Romae     Via Appia

Via Appia - kat. 2    
Via Appia - katakumby    Via Appia - kat.

Via Appia - kat.
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk