girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Aurelia Droga Aureliańska, wybudowana w swym pierwszym odcinku w II w. p.n.e., w latach późniejszych sięgnęła Pizy, Genui i Arles.

viae Romae     Via Aurelia
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk