girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Flaminia Droga Flaminińska, wybudowana w 220 r. p.n.e. przez Gajusza Flaminiusza, prowadziła do Fano i Rimini. Na drodze tej w 109 r. p.n.e. wybudowano słynny z bitwy między Konstantynem a Maksencjuszem Most Mulwijski.

viae Romae     Via Flaminia

Via Flaminia2

Via Flaminia3
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk