girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Labicana Droga wiodąca do Labici, dzisiejszego Montecompatri, w Górach Albańskich. Jedna z najstarszych rzymskich dróg.

viae Romae     Via Labicana

Via Labicana2     Via Labicana3
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk