girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Latina Droga z IV w. p.n.e. przebiegała przez Lega Latina i w okolicy Kapui łączyła się z Via Appia. Za murami miasta znajdowały się liczne grobowce.

viae Romae   Via Latina

Via Latina2    Via Latina4
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk