girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Ostiensis Droga wybudowana w IV w. p.n.e. prowadziła do miejscowości portowej Ostia.

Viae Romae    Via Ostiensis2

Porta Ostiensis
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk