girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Portuensis Droga wybudowana przez Klaudiusza prowadziła do Portus, morskiego portu Rzymu.

Viae Romae     Via Portuensis2

Via Portuensis
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk