girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Sacra (Clivus Sacer) Ulica wiodąca od placu przed Colosseum, przez Forum Romanum na Kapitol. Zwana Świętą, ponieważ tędy szły procesje, pochody tryumfalne.

Via Sacra (Clivus Sacer)    via sacra 3

Via Sacra (Clivus Sacer)2   via sacra 2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk