girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via Triumphalis Droga Tryumfów, na której cesarz Konstantyn postawił Łuk, Arcus Constantini. Obecnie nazywa się Via s. Gregorio ze względu na kościół tego świętego.

s. gregorio-k

via Triumph.-k

via triumph2-k

via triumph3k

via triumphalis
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk