girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Ara Maxima Herculis (61) Początkowo grecki, Ołtarz Największy, poświęcony Herkulesowi, był jednym z pierwszych miejsc kultu w Rzymie. Santuarium to stało na Forum Boarium niedaleko Tybru. Obecnie na tym terenie (jak i w miejscu Aedes Aemiliana Herculis) znajduje się kościół S. Maria in Cosmedin ze słynną Bocca della Verità, czyli Ustami Prawdy.

FORUM BOARIUM6

Hercules et Cacus   Ara Maxima Herculis 5   Ara Maxima Herculis6

santa maria in cosmedin

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk