girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Appia Akwedukt Appijski zbudowany przez cenzora Appiusza Klaudiusza Cekusa w 312 r. p.n.e. prowadził dobrą wodę ze Wzgórz Albańskich z odległości ponad 16 km.

acquedotti

 Aqua Appia     

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk