girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Aqua Marcia Akwedukt Marcjański zbudowany przez Kwintusa Marcjusa w latach 144-130 p.n.e. Prowadził dobrą wodę z okolicy Subiaco z odległości 91 km. Ostatnich 7 km akweduktu ułożono na typowych arkadach. Aqua Marcia i Aqua Iulia Tepula były podtrzymywane przy wlocie do Rzymu ponad Via Tiburtina wspólną arkadą, która w końcu III w. n.e. stała się bramą w Murach Aureliańskich, Porta Tiburtina (obecnie Porta san Lorenzo).
 
acqedotti

 Porta Tiburtina    Aqua Iulia

aqua claudia

awed+dom
Ciekawy przykład wykorzystania starych akweduktów do zabudowy domów przy Via Barberini

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk