girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Ara Neronis Ołtarz Nerona wybudowany przez Domicjana jako wotum pokutne i wspomnienie pożaru Rzymu z czasu Nerona w 64 r. n.e. Sanktuarium to znajdowało się na Collis Quirinalis przy Alta Semita. Obecnie są to mniej więcej tereny Ogrodu Giardino Sant` Andrea al Quirinale.

ara Neronis        Ara Neronis2

Giardino s. Andrea al Quirinale

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk