girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Ara Pacis (18) Ołtarz Pokoju wzniesiony przy Via Flaminia na Polu Marsowym, zainicjowany przez Augusta w 13 r. p.n.e. z okazji zamknięcia na znak pokoju Wrót Janusa, a ukończony w 9 r. p.n.e. Ołtarz Pokoju był budynkiem z marmuru o wymiarach 11,65 x 10,62 m. składającym się z właściwego ołtarza oraz dwóch skrzydeł bocznych pokrytych reliefami. Dzisiaj ołtarz obudowany jest specjanym, przeszklonym budynkiem.
             
Ara Pacis

Ara Pacis 1     Ara Pacis 2

Ara Pacis 3

ara pacis-dom

ara pacis-1

ara pacis-roma

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk