girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Arcus Gallieni Łuk Gallienusa o potrójnej arkadzie zbudowany w miejscu starej Porta Esquilina przy Forum Esquilinum w Murach Serwiusza dedykowany w 262 r. n.e. Galienusowi i jego żonie Saloninie.

Arcus Gallieni        Arcus Gallieni 2


STRONA GŁÓWNA

wietrzyk